VinterBu

Et habitat der leppefiskene kan oppholde seg i vintermånedene når den går i dvale eller ved kortere opphold når oppdrettsfisken skal sultes, trenges og pumpes.

I motsetning til laks og ørret, har alle rensefisker lukket svømmeblære (fysokliste) og tåler derfor slike påkjenninger langt dårligere og med svært høy dødelighet som resultat. VinterBu tilbyr rensefiskene et trygt habitat utenfor merd i slike situasjoner. Vann pumpes fra 10-12 meters dyp for å ha rett og stabil temperatur, saltinnhold og sørge for vannutskiftning tilpasset øvrige parametere for vannkvalitet og utskylling av fekalier og overskudd fra fòring.

Om sommeren kan VinterBu også brukes som mellomlagring av rensefisk i forbindelse med slakt og avlusning av oppdrettsfisken.

Enheten monteres fast på kai eller for-flåte eller kan også leveres som integrert i egen betongflåte. Har trengestempel i bunn for enkel tilbake-fangst.

Enheten leveres produktsertifisert i henhold til gjeldende regelverk for blant annet rømningssikkerhet og med festebrakett. Godkjent montasje kan kreve ytterligere sertifiseringer, for eksempel last og stabilitetsberegninger ved innfesting på for-flåte.

Krever tilgang til strømløsning for vannsirkulasjon.