Fiskebu

– Hjerte for dyrevelferd

Komplett produktserie for drift av rensefisk

Fisk på vei inn i habitat

Rensebu

Et kompletterende habitat der leppefiskene kan introduseres, føle seg trygg, få hvile og fores. RenseBu står fortøyd i merd sammen med kunstig tareskog som utgjør arbeidsområdet av habitatet. Den utgjør også et effektivt og skånsomt gjenfangstsystem når det er påkrevet å skille ut leppefiskene fra merdmiljøet.

Hvilebu

Vugger i tykk duk-kvalitet for leppefisk. Gir både horisontal og vertikal støtte og ekstra skjul. Benyttes med stor fordel både i RenseBu, VinterBu og fritt blant kunstig tareskjul eller langs notvegg i merd.

Vinterbu

Et habitat der leppefiskene kan oppholde seg i vintermånedene når den går i dvale eller ved kortere opphold når oppdrettsfisken skal sultes, trenges og pumpes. Enheten monteres fast på kai eller for-flåte eller kan også leveres som integrert i egen betongflåte. Har trengestempel i bunn for enkel tilbakefangst.

Andre produkter

  • FrakteBu
  • HåveBu
  • RenseBu «fangst»

Komplett produktserie for drift av rensefisk

RenseBu

Et kompletterende habitat der leppefiskene kan introduseres, føle seg trygg, få hvile og fores. RenseBu står fortøyd i merd sammen med kunstig tareskog som utgjør arbeidsområdet av habitatet. Den utgjør også et effektivt og skånsomt gjenfangstsystem når det er påkrevet å skille ut leppefiskene fra merdmiljøet.
Les mer

HvileBu

Vugger i tykk duk-kvalitet for leppefisk. Gir både horisontal og vertikal støtte og ekstra skjul. Benyttes med stor fordel både i RenseBu, VinterBu og fritt blant kunstig tareskjul eller langs notvegg i merd.
Les mer

VinterBu

Et habitat der leppefiskene kan oppholde seg i vintermånedene når den går i dvale eller ved kortere opphold når oppdrettsfisken skal sultes, trenges og pumpes. Enheten monteres fast på kai eller for-flåte eller kan også leveres som integrert i egen betongflåte. Har trengestempel i bunn for enkel tilbakefangst.
Les mer

Andre produkter

FrakteBu
HåveBu
RenseBu «fangst»
Les mer

En bedre hverdag i havbruksnæringen

Bedret fiskevelferd for rensefisk brukt i oppdrettsnæringen

Lette arbeidet med å tilfredsstille myndighetskrav til drift av rensefisk

Redusere arbeidsbelastningen på driftsoperatørene

FiskeBu AS

FiskeBu AS ble startet i mai 2020 av Bjørn Arvid Ølmheim, Ronny Ølmheim og Linda Herland.

Oppstarten baserte seg på Bjørn Arvid sitt design, og allerede bygget prototyp, «RenseBu». Denne var et resultat av tanker og erfaringer fra mange år i bransjen, et stort hjerte for dyrevelferd og bekreftelser på utfordringene i årsrapportene til Veterinærinstituttet, der de stadig etterspurte not-frie løsninger for håndtering av fisk. Etter hvert fikk også bruken av rensefisk et negativt fokus fra fagmiljøer og myndighetene via Mattilsynet kom kraftigere på banen med krav til næringen.

Produktutvikling og produksjon

Fiskebu AS har helt siden oppstart med RenseBu benyttet BOV som vår hovedsamarbeidspartner for både produktutvikling, tegning og produksjon. BOV lever opp til sin visjon «Blikkenslageren som kan mer» og har bygget seg opp imponerende kompetanse på oppdrettsindustrien gjennom prosjekter sammen med næringsaktører, spesielt senterløsninger for landbaserte anlegg, men også gjennom samarbeid med eksterne aktører som oss. De bringer denne kompetansen videre ut i hele organisasjonen slik at vi kan ha tillit til at alle involverte er kjent med våre og myndigheters krav til produkter som skal tåle miljølaster og håndtering og være trygg med hensyn på rømningsfare, miljø og fiskevelferd. Vi ønsker å benytte lokale leverandører for tjenester og produksjon og har som følge av våre gode erfaringer med BOV skrevet kontrakt om fast og eksklusiv produksjon av våre to hovedprodukter RenseBu og VinterBu og vil også benytte dem i produksjonen av FrakteBu og HåveBu.

VinterBu var vårt andre samarbeidsprosjekt og oppsto etter at vi hadde forstått et behov hos vår pilotkunde om å kunne ta vare på leppefisk utenfor merd gjennom vinteren.

Vi presenterte BOV for en ide, noen beregninger og en enkel skisse og veien videre til ferdig prototype var et resultat av tett samarbeid. BOV hadde blant annet via et annet prosjekt skaffet seg inngående kjennskap til bølgedynamikk og dette fikk konkrete utslag på designet i utløpet/bunnen.