Andre produkter

FrakteBu

Tobbe med silet overløp for god vannutskiftning under transport og uten vannsøl på dekk. Tilpasset automatisk og skånsom fylling fra RenseBu og fiskeventil for skånsom og enkel videreføring av fisken. Solid og trygg konstruksjon for løft og håndtering på båtdekk.

HåveBu

Spesialdesignet håv for skånsom overføring av rensefisk. Solid konstruksjon i sjøvannsbestandig aluminium. Ergonomisk skaft med T-håndtak og enkel justering av medfølgende vannmengde. Polerte tykke kanter. Alternativ til pumping eller ved overføring av mindre mengder med rensefisk.

RenseBU «fangst»

spesialversjon av RenseBu

Vi har i samarbeid med Austevoll Sjøtjenester AS, designet en spesialversjon av RenseBu, beregnet utelukkende for gjenfangst og med pumping av fangsten. Denne er kortere i skaftet, har egen pumpesump med trengestempel og noen detaljer på flåte for stenging uten bruk av kran/arbeidsbåt tilstede. Utprøving av prototype i felt er planlagt september/oktober 2022.