HvileBu

Vugger i tykk duk-kvalitet for leppefisk. Gir både horisontal og vertikal støtte og ekstra skjul. Benyttes både i RenseBu, VinterBu og fritt blant kunstig tareskjul eller langs notvegg i merd. Observasjoner i felt tyder på at slik montasje gjør at leppefiskene i mindre grad trekker mot bunn på høsten og gir dermed økt effekt på beiting av lus og lettere gjenfangst. Tau til innfestning i topp og blylodd sydd inn i lomme i bunn. Ca. 200 plasser i dagens versjon med på lengde 6m. Enkle å renholde ved å løsne tauknute og strekke ut vuggeformene.