RenseBu

Et kompletterende habitat der rensefisken kan introduseres føle seg trygg, få hvile, fores og fanges inn på en spesielt skånsom måte ved behov. RenseBu står fast fortøyd i merd sammen med kunstig tareskog som utgjør arbeidsområdet av habitatet. RenseBu er bygget i saltvannsbestandig aluminium, men har en utforming som gjør enheten trygg. Den leveres produktsertifisert  og dermed i henhold til gjeldende regelverk for bruk i en oppdrettsmerd. Vi mener at behovet for et slikt kompletterende habitat har fordeler som rettferdiggjør risikoaspektet ved bruk av «tunge» konstruksjoner i merd, blant annet:

  • Kraftig reduksjon i stress og dødelighet hos rensefisken
  • Gjenbruk/ forlenget tjeneste
  • Betydelige innsparinger på innkjøp av ny rensefisk
  • Komplett habitat tilnærmet lik naturlige levekår
  • Økt effektivitet/ tidlig vår-utsett for leppefisk etter trygg vinterdvale 
  • Muliggjøre godkjent avliving
  • Enklere rapportering til myndigheter
  • Mer automatisert drift- mindre ugunstig kroppsarbeid ved løft og haling

Inni RenseBu, og gjerne også i tareskogen, henges det HvileBu. Dette er meget populære hvileplasser tilpasset leppefisk. De får her både vertikal og horisontal støtte og ekstra god beskyttelse.

Hovedprinsipp for skånsom fangst er bruk av vannreservoar og ikke not som lager riss og snutesår. Slike skader er smertefulle og fører til høy dødelighet grunnet infeksjoner. Bruk av notløsninger i håndtering av fisk som skal gjenbrukes ønsker myndighetene slutt på. RenseBuhar derfor et stort vannreservoar i bunnen og polerte flater og kanter. Dette holder fisken i vann også under overføring til annen enhet, for eksempel FrakteBu, eller pumping direkte til VinterBu eller annen merd. Tømmingen skjer automatisk og skånsomt ved at bunnplaten åpner seg når enheten låres ned i en delvis vannfylt tobbe, for eksempel vår FrakteBu.

Inni RenseBu, og gjerne også i tareskogen, henges det HvileBu. Dette er meget populære hvileplasser tilpasset leppefisk. De får her både vertikal og horisontal støtte og ekstra god beskyttelse.

Hovedprinsipp for skånsom fangst er bruk av vannreservoar og ikke not som lager riss og snutesår. Slike skader er smertefulle og fører til høy dødelighet grunnet infeksjoner. Bruk av notløsninger i håndtering av fisk som skal gjenbrukes ønsker myndighetene slutt på. RenseBuhar derfor et stort vannreservoar i bunnen og polerte flater og kanter. Dette holder fisken i vann også under overføring til annen enhet, for eksempel FrakteBu, eller pumping direkte til VinterBu eller annen merd. Tømmingen skjer automatisk og skånsomt ved at bunnplaten åpner seg når enheten låres ned i en delvis vannfylt tobbe, for eksempel vår FrakteBu.

Previous slide
Next slide